WeL-handboek

Hier kunt u het handboek vinden om de WeL-methode toe te passen. Het handboek is geschreven voor zowel studenten als docenten. Gebruik het handboek als leidraad en niet als een vaststaand gegeven. Gebruik wat werkt en pas aan wat niet werkt. Het handboek is daarom zowel in pdf als in Word te vinden.