Over ons

De WeL-methode is een initiatief dat gestart is op het Radius College door Alfons Heerink. Alfons heeft de Wel-methode samen met Mariska Dijka verder uitgewerkt. Na een succesvolle implementatie bij het team ICT zijn er inmiddels meerdere teams op het Radius College met deze methode aan het werk. Daarnaast zijn er ook andere scholen aan de slag gegaan met de WeL-methode. ROC-Tilburg, met Mark Dubbeld als karttrekker is daar een voorbeeld van. In het schooljaar 2016-2017 heeft Alfons Heerink de kans gekregen om als onderwijspionier van de Onderwijscoöperatie en het ROC West Brabant de WeL-methode te verfijnen en algemener te maken. Dit doet hij samen met Jeroen Hiemstra zodat het door iedereen in het onderwijs gebruikt kan worden.